Termomodernizacja budynków jest na ogół wysoko opłacalna, ale wymaga na wstępie poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli budynków nie decyduje się na przeprowadzenie tego typu inwestycji.

Nie wszyscy inwestorzy posiadają środki własne niezbędne do przeprowadzenia modernizacji. Na szczęście na rynku istnieje dużo programów wsparcia działań związanych z modernizacją istniejących budynków lub budową nowych z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych.

Nasza firma oferuje pomoc w wyborze i pozyskaniu finansowania z najbardziej korzystnego z punktu widzenia inwestora programu wsparcia. Pozyskujemy dla naszych klientów finansowanie zwrotne w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów oraz bezzwrotne w formie dopłat i grantów.

Warto jednak wziąć pod uwagę, iż dzięki przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych zmniejszeniu ulegają koszty ponoszone na ogrzewanie budynku oraz następuje znaczny wzrost wartości rynkowej budynku. Przed przystąpieniem do prac zaleca się przeprowadzenie analizy, jakie prace należy przeprowadzić, aby inwestycja była jak najbardziej opłacalna pod względem ekonomicznym.

W związku z faktem, iż stopy procentowe NBP są na wyjątkowo niskim poziomie i oprocentowanie kredytów w bankach znacznie spadło, można rozważyć sfinansowanie inwestycji za pomocą kredytu w banku komercyjnym. Argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem to m.in.:

 • część kredytu spłaca się z uzyskanych oszczędności

 • wzrost wartości nieruchomości

 • poprawa komfortu cieplnego w budynku

 • zautomatyzowanie obsługi instalacji grzewczej

 • odnowienie elewacji budynku

Nasza firma oferuje pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego z punktu widzenia Inwestora kredytu. Współpracujemy z kilkoma instytucjami finansowymi. Przygotujemy wycenę inwestycji z możliwymi wariantami finansowania i uzyskanymi oszczędnościami.

 

Nasza oferta to w szczególności:

 • dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW, w szczególności z programu priorytetowego Czyste Powietrze

 • premia termomodernizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego

 • dopłaty z funduszy europejskich

 • program Prosument

 • preferencyjne kredyty w bankach

 • dopłaty z urzędów miejskich oraz gminnych

Zapraszamy do kontaktu