Wymiana okien i drzwi

Okna są elementami budynku, przez które traci się zwykle od 15-30% dostarczanej do budynku energii cieplnej, a w przypadku złego stanu okien- znacznie więcej. Jest wiele sposobów ograniczenia tych strat, a najważniejsze z nich to:

  • wymiana okien
  • zmniejszenie wielkości okien
  • zastosowanie okiennic i żaluzji

Najbardziej radykalnym sposobem zmniejszenia strat przez okna jest wymiana istniejących okien na nowe o wysokich właściwościach izolacyjności termicznej. Na rynku są dostępne różne typy energooszczędnych okien: drewniane, tworzywowe i aluminiowe, szklone podwójnie lub potrójnie z zastosowaniem specjalnego szkła. W oknach tych stosowane są zestawy szklane złożone z dwóch lub trzech fabrycznie ze sobą sklejonych szyb, przy czym kilkumilimetrowa przestrzeń pomiędzy szybami jest wypełniona suchym powietrzem lub specjalnym gazem.

Wykonujemy wszystkie wyżej wymienione usługi

Uzyskaj bezpłatną ofertę na okna i drzwi do Twojego domu!